Jdi na obsah Jdi na menu
 


Italská ranná renesance

23. 3. 2008

           raná renesance-florencie

 
            massacio-další velký malíř po Giottovi, jenž zemřel roku 1337, přišel na svět až roku 1401 a byl tedy umělecky činný až takřka 100let po Giottově smrti.
Díky moru po Evropě během 14 st.
(Thomasso di Govanni di Simone Guidi, 1401-1428) zemřel ve 27let)
je revolučním zakladatelem renesančnío malířství. Jako jediný z it. Malířů pochopil Giottův odkaz a předal ho všem svým následovníkům.
Panna Maria s dítětem(kostel v Pize)
Je takřka architektonicky členitý a hutný.
Je ústřední deskou polyptychu(obrazového celku sestávajícího z více tematických částí).
Ovlivnili ho sochaři Donatello a Lorenzo Ghiberti.
Do svých obrazů promítl sochařský přístup
Vyhnání Adama a Evy z ráje-ve florentské kapli Brancacci
Svatá trojice –hrobka, šest lidských postav- otec a syn, Panna Maria, Sv. Jan, v hrobce a dva donátoři(představitelé lidstva, klečící mimo, úplně dole. Lidská kostra-znázorňuje Adama, nad ní je napsáno „To co jsem teď já, budete i vy, byl jsem i já, to co jsem teď já, budete i vy)
Svatý Petr léčí svým stínem
Jedna strana oltáře v kapli Brancacciů. Na protilehlé straně je obraz Jak církev rozdává dobro
Masaccio poprvé zobrazil lidské nohy skutečně stojící na zemi, čímž překonal umělce dřívějších dob, jejichž postavy stály vždy na špičkách. Jeho postavy působí živě a uvolněně.
 
MASOLINY(Tomaso di Cristoforo Fini da Panicale, 1383-kolem 1447)
Byl o 20 let starší než Masaccio, ale spolupracovali spolu.
Zvěstování –elegantní zdobnost a ladné gotické linie, směroval ke skutečné renesanci.
 
DOMENICO VENEZIANO
(Domenico di Bartolomeo da Venezia-činný v letech 1400-1461)
uměl skvěle zacházet se světlem, ovlivnil řadu následovníků např. Pirra della Francesca.
Na jeho plátnech se poprvé setkáváme se stříbřitostí, jakoby odvozenou z vodní hladiny, tímto barevným odstínem benátští malíři obohatili výtvarný svět.
Svatý Jan Křtitel na poušti
Holá pustina, v jejím středu stojí nahý, spíše atleticky než křehce působící světec. Je připraven na závod o svoji duši.
 
GIOVANNI DA PAOLA( asi 1403-1483)
Svatý Jan Křtitel odcházející na poušť
 
PERSPEKTIVA: DO UMĚNÍ PRONIKÁ VĚDA
PAOLO UCCELA (Paolo di Dono-1397-1475)-uccello znamená pták(miloval ptactvo)
Školil se u architekta Ghibertiho
Umění perspektivy je umění zobrazit trojrozměrné předměty a trorojrozměrný prostor v ploše a v souladu s tím, jak tyto věci v prostoru vnímáme.
Noční lov
Z obrazu vyzařuje zvláštní klid a poezie. Už kolem r.1413 pracoval s lineární perspektivou ve svých architektonických plánech Brunelleschi.
Průkopníkem v malířství byl Leon Battista Alberti.Napsal Stručné pojednání o malířství z roku 1435, mělo na umělce té doby značný vliv. Bez perspektivy se od té doby už žádný malíř neobešel.
BOD ZMIZENÍ – čáry, které se nakonec protnou v jediném, konkrétně určeném „bodu zmizení“.
 
FRA ANGELICA
Dominikánský mnich(1387-1455) – maloval s náboženským zaujetím
Stětí SV. Kosmy a sv. Damiána
Panna Maria a dítě na trůně s anděly a světci –okouzlíjící a konvenční dílo, plné vznešených ladných linií a jasných barev odvozených z gotické tradice.
 
FRA FILIPPO LIPPI(1406-1469)
Panna Maria s dítětem
Zvěstování (desková malba)
(Piere de’Medici – pravděpodobně mecenáš Lippiho)
Znak Medici . tři pírka v prstenu s diamantem – je vytesán do kamene pod vázou s liliemi, postavy dívka a andělský posel)
Sedm svatých
Světci zasněně sedí na mramorové sedačce uprostřed zahrad, jen sv. Per Mučedník . s nezbytným atributem sekery zaťaté do hlavy – působí chmurně.
Lippi věřil tomu, že světci jsou šťastni.
Stejně jako jeho syn Lippi Filippino- v 10 letech po smrti otce se jeho výchovy ujal Botticelli, který se pro změnu školil u jeho otce.
Fillipo Lippi - Tobiáš a anděl
 
BOTTICELLI SANDRO
Po Masaciovi je dalším velikánem florentský malíř(1444-1510)
-štíhlé, plavé postavy s jasnými obrysy, vznešenost, lyrická krása Botticelliho mytologických obrazů
Primavera
Zrození venuše( Venuše je jen Pannou Marií v jiné podobě, malované na plátně, je otázkou, co je vlastně námětem, nejpopulárnější je vysvětlení o zobrazení jara
Klanění tří králů –umístění do ruin klasického světa, jako reakci na politický vývoj vytvořil řadu poměrně robustních děl s náboženskou tématikou např. Oltář v San Bernabo
 
 
PIERO DI COSIMO(1462-1521)
.žil v ústaní, choval se pošetile
Navštívení se sv. Mikulášem a sv. Antonínem opatem – Panna Maria navštěvuje sestřenici Alžbětu, obě jsou v požehnaném stavu.

Alegorie

Portrét Simonetty Vespucciové (had, mytologický výjev, satyra se psem)

Lovecký výjev

 

 
PIERO DELLA FRANCESCA (1410/20-1492)
-patří k nadčasovým mistrům známější než Vosino
-obrazy plné nehybnosti a ticha, vkusný, umělecký styl, považovaný spíše za nedostatek
-ve střední Itálii
-věnoval se geometrii, perspektivě
-byl výtvarným teoretikem
-napsal dvě krátké studie o matematické povaze umění
-náboženské krajinomalby
Křest Krista
Legenda o sv. kříži
Kristovo mrtvých vstání – tvrdí se, že je to nejkrásnější obraz dějin( soutěží s ním pouze Velázquezovy Las Meninas
(zásadně se však liší)
-obraz je umístěn na radnici v Borgo Sansepolero, což italsky znamená posvátná hrobka
 
ANDREA MANTEGNA(1431-1506)
Severoitalský malíř
-adoptivní syn Franceska Squarciona
-sochařská hutnost Mantegnových obrazů je výsledkem vlivu, jejž na něj měla tamější Donatellova tvorba.
-do obrazů převádí hluboké reliéfy
Smrt Panny Marie
Portréty Gonzagů
Portrét neznámého muže
 
 
Grisaille
-monochromní malířství, napodobující účinky a barvy kameného reliéfu)
Povrch obrazů se podobá kameni, ale díky Mantegnovi působí živě
Judita a Holofernes(kamenná nebarevnost-nachází se v Dublinu)
Judita a Holofernes 2(vyvážená záplava růžové, oranžové, modrozelené a okrové barvy- Washington)