Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled směrů

27. 5. 2010

Pravěké umění

Umění Přední Asie - Mezopotámie

Umění starého Egypta - období Staré říše

                                               Střední a Nové říše

Egejské umění

Umění antického Řecka - období archaické, klasické, helénistické

Umění antického Říma

Umění raného středověku a rané křesťanské umění v Evropě

Románské umění

Gotické umění

Renesanční umění

Baroko, Rokoko

Umění 1pol. 19st.- střet několika směrů - romantismus

                                                            klasicismus

                                                            realismus

                                                            krajinomalba

Umění 2pol. 19st.- Impresionismus

                            Postimpresionismus, Secese, Novorenesance

Umění 20st.(1900-1920) fauvismus, kubismus, futurismus,

                                    expresionismus, naivní umění, abstraktní

                                    umění, dadaismus

Umění 20st.(1920-1940)surrealismus, funkcionalismus

Umění 20st.(po roce1940)abstraktní expresionismus, (akční malba,

                                      figurativní malba)

50.léta- pop art, geometrická abstrakce-op art,suprematismus,

                                      orfismus, Land art,