Jdi na obsah Jdi na menu
 


RENESANČNÍ UMĚNÍ -obecná charakteristika, architektura, malířství

25. 6. 2008
Renesanční umění (obecná charakteristika)
 
Vzniká na počátku 15.st(1420) ve Florencii a rozvíjí se přibližně do pol. 17st. Francouzky „renaissance“ znamená obrození, znovuzrození. Poprvé tohoto názvu použil Giorgio Vasari a mínil jím obrození antického umění. Povahu renesančního umění nelze vysvětlit pouhým návratem k antice, je to reakce na nové objevy a vynálezy, na měnící se hospodářské a soc. podmínky. Výsledkem bylo nové umění, objevující soudobou skutečnost a reagující i na gotickou minulost.
 
V italském umění rozlišujeme:
ranou renesanci-15st.
vrcholnou renesanci-od konce 15st. do roku 1520
manýrismus-16st.
 
Pro renesanční umělce je příznačná všestrannost, dochází k integraci věd, filosofie a umění.
Sochaři jsou zároveň vynikající malíři, architekty, básníky, vědci a matematiky. To určuje jednotný ráz renesanční kultury.
Člověk se odvrací od středověkého spiritualismu k individualismu, stává se osobností, smyslové a rozumové poznání se stává základem umělecké tvorby.
 
Architektura
 
Převzala některé prvky klasické antické architektury(harmonie, lidské měřítko, vyrovnanost), ale používala je jinak.
K hlavním stavebním prvkům patří:
řecké sloupové řády, římská arkáda(oblouky spočívají na pilířích nebo sloupech, oblouková podloubí vnitřních dvorů paláců)
valená klenba, kupole, nosná zeď zdobená sgrafitem nebo kamennými obklady
harmonie proporcí, symetrie, vyvážení svislých a vodorovných linií.
Výrazným znakem je horizontalismus, zvýrazněný silnými sokly budov, římsami, vodorovně řazenými okny a arkádami, atikami(zdivo nad římsou).
V kompozici staveb se uplatňoval princip zlatého řezu, rozměry byly odvozovány z proporcí lidského těla. Nosným prvkem se opět stává plné zdivo, které bylo v gotice nahrazeno skeletovým systémem.Okenní otvory měly tvar obdélníku, někdy ukončeného půlkruhovým obloukem. Na zdech se uplatňují mramorové obklady, trámové stropy byly nahrazeny stropy kazetovými.
 
Ranná renesance: budova nalezince a dóm Santa Maria del Fiore ve Florencii od F. Brunelleschiho. Dómu dominuje obrovská kupole, dodnes vystupující nad všemi ostatními budovami Florencie. Architekt a teoretik Leone Battista Alberti je autorem Čtyř knih o architektuře a řady staveb ve Florencii(palác Rucellai, plác Strozzi) i v jiných městech.
 
Vrcholná renesance: Donato Bramante- kaple kruhového půdorysu Tempietto di san Pietro v Římě, dále přestavba paláce ve Vatikánu a návrh novostavby chrámu sv. Petra v Římě, po jehož smrti pokračoval Rafael Santi, a po něm Antonio da Sangallo. Michelangelo Buonarroti dovedl stavbu až ke kupoli. Samotnou kupoli podle návrhu Michelangela dokončil Carlo Maderna. Kupole má průměr 42metrů a výšku 100metrů a je ukázkou technické dokonalosti renesanční kultury.

 Renesanční malířství se úplně osvobodilo od středověké abstraktní duchovnosti, což se projevuje zejména v zobrazování lidského těla. Od gotické plošnosti se přešlo k zobrazování prostoru, k dosažení iluze hloubky, k čemuž významně pomohlo studium a objevní perspektivního zobrazování. Malířství se zaměřovalo na objektivní poznání přírody, tělo se zobrazuje v nahotě a v ideálních proporcích. Dominují velkolepé figurální kompozice. Ideálem je člověk plný života,  optimismu a síly. Typickými technikami jsou freska a sgrafito.

FRESKA je technika nástěnné malby do čerstvé vlhké omítky, které při schnutí vytvoří pevnou a nerozpustnou vrstvu. V podstatě je to nejstálejší malířská technika.

SGRAFITO není malířskou technikou v pravém slova smyslu, ale zařazuje se mezi monumentální nástěnné techniky. Obraz se vyškrabává do tenké vrchní vrstvy omítky, aby vystoupila spodní, drsnější a většinou tmavší omítka.

Kromě těchto technik se začíná rozvíjet olejomalba.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

?!

(Anna, 26. 2. 2013 7:05)

POZOR!! V textu jsou chybné informace...

Re: ?!

(Vlasta, 26. 2. 2013 10:55)

Děkuji za upozornění, mohla byste upřesnit? ať mohu případně opravit, děkuji. Broklová

za architekturou do světa

(katka, 1. 8. 2010 15:43)

Za architekturou i do Říma i do Paříže! Stačí koupit zmrzlinu od Nestlé a vyhrát zájezd (www.zmrzliny-nestle.cz :-)

...

(Teriik, 15. 2. 2010 20:39)

upa BESTovy...dikes :)